دانلود کتاب عملکرد بالا سیستم های محاسباتی. مدل سازی عملکرد ، محک زدن و شبیه سازی: هشتمین کارگاه بین المللی ، PMBS 2017 ، دنور ، CO ، ایالات متحده آمریکا ، 13 نوامبر 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

این کتاب مقالاتی است که توسط همتایان هشتمین کارگاه آموزشی بین المللی مدل سازی عملکرد ، معیار محاسبه و شبیه سازی با عملکرد بالا ، PMBS 2017 ، در نوامبر 2017 در دنور ، کلرادو ، ایالات متحده برگزار شده است. 10 متن کامل و 3 مقاله کوتاه گنجانده شده است. این جلد با دقت بررسی و از بین 36 مدخل انتخاب شده است. اینها در بخشهای موضعی سازماندهی می شوند به نام: ارزیابی و تجزیه و تحلیل عملکرد. مدل سازی و شبیه سازی عملکرد و مقالات کوتاه

[ad_2]

منبع