دانلود کتاب علم عقب مانده: زندگی قبل از اکتشافاتی که جهان را تغییر داد چگونه بود؟

[ad_1]

این کتاب رو به عقب است! در پایان شروع می شود ، در آغاز پایان می یابد و به تاریخ برمی گردد تا به شما نشان دهد زندگی قبل از اختراعات و کشف های بزرگ چگونه بوده است. زمانی را قبل از تلفن های هوشمند ، تلویزیون ، اتومبیل ها و حتی توالت وارد کنید. سپس در مورد اختراع یا کشف بزرگی که جهان را تغییر داده است بیاموزید صحنه های روشن ، با جزئیات و خنده دار را از دوره های مختلف کشف کنید که جنجال ایجاد می کند و شما را به فکر اینکه زندگی در طول تاریخ چگونه است ، می اندازد. درباره مخترعین درخشان ، اکتشافات شانس و چگونگی مدیریت افراد بدون آنچه ما روزانه می پذیریم ، بیاموزید. صحنه های مفصل و طنزآمیز از دوره های مختلف برای کاوش در اصول علم ، فناوری و اختراعات

[ad_2]

منبع