دانلود کتاب علائم تولد: شعرها

[ad_1]

هاجر پسرش را فراتر از مرز ناخواسته بزرگ می کند. باتشبا سعی می کند آسیب دیدگی خود را پاک کند. جدایی دیگر زن را در چاه تعقیب می کند. شعرهای Birthmarks به زنان عهد عتیق و عهد جدید می اندیشد و به این فکر می کند که امروز چه کسانی هستند. آنها با بهره گیری از تاریخ ، زیر متن و تجربیات مشترک زنان ، این شخصیت ها و روایت های آنها را دوباره تصور می کنند و خوانندگان آنها جرات دیدار دوباره زنان کتاب مقدس را دارند.

[ad_2]

منبع