دانلود کتاب عصب کشی برای متخصص مغز و اعصاب:

[ad_1]

هدف این کتاب درسی این است که یک متخصص مغز و اعصاب بتواند در مورد ساختار و عملکردهای مغز در سطحی مناسب برای دانشجویان در بسیاری از مقاطع تحصیلی ، از جمله کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دندانپزشکی یا دانشکده پزشکی بحث کند. در عصب شناسی نسبت به سایر سیستم های پزشکی دقیق تر است که اطمینان حاصل شود دانش کافی از مواد اولیه علوم مانند آناتومی ، فیزیولوژی و آسیب شناسی سیستم عصبی می تواند به راحتی به تشخیص محل روند بیماری برسد و از دانش آن در حل مسئله در شرایط بالینی. نویسندگان یک تجربه طولانی از تدریس دوره های علوم اعصاب در سطح کلاس اول یا دوم به دانشجویان و دستیاران پزشکی و دندانپزشکی دارند ، جایی که دانش بالینی و حل مشکلات بالینی جز integ لاینفک دوره است.

[ad_2]

منبع