دانلود کتاب عزیز نسفی

[ad_1]

این نسفی و میراث او را در پرتو جدید نشان می دهد. آثار نسفی از آنجا که حاوی توضیحات ارزشمندی از دیدگاههای مختلف جهان اسلام در آن دوران است ، از اهمیت خاصی برخوردار است. این شامل نقل قولهای مهمی است که به روشن شدن این کار ادراکی از یک شخصیت غفلت شده در پانتئون متفکران صوفی کمک می کند.

[ad_2]

منبع