دانلود کتاب عامل بیمار دیابتی: مدل سازی بیماری در انسان و پاسخ سیستم بهداشتی

[ad_1]

این کتاب رویکردی ابتکاری در مدل سازی بیمار انسانی دیابتی با استفاده از یک عامل نرم افزاری ارائه می دهد. این مقاله بر اساس دو تز MASc (کارشناسی ارشد علوم کاربردی) ساخته شده است: یکی بررسی تکامل عامل بیمار در طول زمان ، دیگری بررسی تعامل عامل بیمار با سیستم بهداشت. این نشان می دهد که عامل نرم افزار به طور مشابه با بیمار انسانی توسعه یافته است و ویژگی های معمولی این بیماری را نشان می دهد ، مانند واکنش به مصرف غذا ، داروها و فعالیت. این مدل عامل را می توان به روشهای مختلفی به عنوان نمونه اولیه برای یک بیمار انسانی خاص استفاده کرد ، از جمله کمک به تعیین اینکه چه زمانی وضعیت آن بیمار خاص از تغییرات طبیعی خارج می شود. از این ابزار نرم افزاری می توان برای بررسی تعامل بین بیمار انسانی و سیستم مراقبت های بهداشتی نیز استفاده کرد. این کتاب مورد توجه هرکسی است که در مدیریت بیماران دیابتی یا تحقیقات جامعه در زمینه مدیریت دیابت درگیر است. عامل بیمار دیابتی با استفاده از مدل Ackerman برای دیابت ساخته شده است ، اما این مدل را می توان به راحتی برای هر مدل دیگر با داده های فیزیولوژیکی لازم برای پشتیبانی از این مدل سازگار کرد.

[ad_2]

منبع