دانلود کتاب ظهور هتل های زنجیره ای در ایالات متحده آمریکا ، 1896-1980

[ad_1]

این مبحث ترکیبی از تاریخ ، نظریه سازمانی و تجزیه و تحلیل آماری برای بررسی چگونگی تسلط زنجیره ها در صنعت هتلداری در قرن گذشته است. این نه تنها در مورد یک صنعت بزرگ آمریکایی ، بلکه همچنین در مورد افزایش زنجیره ها ، پدیده ای که به طور فزاینده بسیاری از صنایع دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد ، اطلاعات و بینش ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع