دانلود کتاب طراحی مفهوم همزمان و انتخاب مواد از محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی:

[ad_1]

این کتاب مباحث مربوط به توسعه محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی را در مرحله طراحی مفهومی فرآیند توسعه محصول در بر می گیرد. روشهای مهندسی همزمان و ابزارهای به کار رفته در توسعه محصول کامپوزیت الیاف طبیعی را توصیف می کند و درباره فعالیتهای اساسی طراحی مفهومی مانند توسعه و انتخاب طرح مفهومی هندسی ، انتخاب مواد و انتخاب فرآیند تولید بحث می کند. این کتاب همچنین شامل مطالعات موردی با تصاویر مربوط به جنبه های طراحی مفهومی مربوط به تولید محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی است تا راهنمای عملی طراحان را در مورد استفاده از ابزاری که برای پروژه آنها انتخاب شده ارائه دهد.

[ad_2]

منبع