دانلود کتاب طراحی مجدد یادگیری برای تأثیرات بیشتر اجتماعی: مجموعه مقالات 9th کنفرانس آموزش و یادگیری تیلور

[ad_1]

این مقالات کنفرانس طراحی مداخلات آموزشی و فرهنگ های یادگیری ، گنجاندن حمایت اجتماعی-عاطفی در آموزش و سیاست ، تبدیل فناوری برای حمایت از ساختار اجتماعی موسسات ما و به چالش کشیدن باورهای ثابت شده در مورد یادگیری است. در حالی که آنها چالشهای پیچیده استفاده از یادگیری اجتماعی را برای به دست آوردن درک و بینش بیشتر در آموزش و پرورش و م educationسسات آموزش عالی روشن می کنند ، اما از دامهایی که با ظهور مفهوم “طراحی مجدد یادگیری” به وجود می آید نیز جلوگیری می کنند. کنفرانس آموزش و یادگیری تیلور از سال 2006 در دانشگاه تیلور مالزی برگزار می شود.

[ad_2]

منبع