دانلود کتاب طراحی ارگونومیک محصولات و سیستم های کاری – چشم اندازهای آسیایی قرن 21st:

[ad_1]

این حجم ویرایش شده بر تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی ارگونومی تمرکز دارد. بخشها موارد اضافی ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی ارگونومیک ، سیستمهای ایمنی صنعتی و بهداشت هستند. این کتاب نیاز به داشتن دانش در مورد ارگونومی ، مهندسی عوامل انسانی و مهندسی ایمنی برای ساخت سیستم های کاری با طراحی ارگونومیک ، از نظر عملیاتی ایمن و کارآمد را بیان می کند. این منبع مفیدی برای دانشجویان ، محققان ، متخصصان صنعت و مهندسان طراحی است.

[ad_2]

منبع