دانلود کتاب صنعتی سازی تولید افزودنی – فرایندهای تولید افزودنی در محصولات و برنامه ها – AMPA2017:

[ad_1]

این فرایندها ایده ها و اطلاعات را بین مهندسان ، طراحان و مدیران در مورد چگونگی پشتیبانی از زنجیره های ارزش در دنیای واقعی با توسعه محصولات سری ساخته شده با افزودنی تبادل می کنند. مقالاتی از این کنفرانس دیدگاه جامع و چند رشته ای را نشان می دهد.

[ad_2]

منبع