دانلود کتاب صلاحیت فرهنگی محلی در آموزش مقدماتی: & quot؛ خارجی & quot؛ معلمان داخلی

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل عمیقی از مسائل آموزش و پرورش آمریکای بومی در شمال شرقی را ارائه می دهد و برجسته تربیت و آموزش معلمان است که تجربیات و نیازهای بسیاری از دانش آموزان بومی را که در مدارس مرزی شهر رزرو می کنند ، بیان می کند. ویلیامز و کول نتایج یک مطالعه عملی مشارکتی را کشف کردند که در آن موانع موفقیت دانش آموزان بومی آمریکا در آموزش مقدماتی در روند ایجاد و اجرای برنامه آموزش معلمان صلاحیت فرهنگی بومی برای معلمان کلاس وجود دارد. آنها سیر تحول روابط و تعاملات بین فرهنگی را در یک زمینه متفاوت مدرسه مستند می کنند و هدف آنها ایجاد تغییرات ملموس در تجارب مدرسه و نتایج آموزشی برای بومیان آمریکا از طریق ارتقا the سطح توسعه معلمان غیر بومی در زمینه صلاحیت فرهنگی است.

[ad_2]

منبع