دانلود کتاب صلاحیت تشخیصی معلمان ریاضیات: گشودن یک ساختار پیچیده در آموزش معلمان و عملکرد معلمان

[ad_1]

این کتاب زمینه های مختلف آموزش ریاضیات و رشته های همسایه را که به درک بهتر صلاحیت تشخیص کمک می کند ، بررسی می کند ، که هنوز در چند وقت اخیر مشخص نیست. این مطالعه بر پیشرفت حرفه ای معلمان متمرکز است و به ماهیت ، توسعه و تأثیر صلاحیت تشخیصی در آموزش ریاضیات می پردازد.

[ad_2]

منبع