دانلود کتاب صبحانه در خرابه ها و داستان های دیگر: بهترین داستان کوتاه مایکل مورکاک جلد 3 (بهترین داستان کوتاه 3 مورکاک)

[ad_1]

سومین و آخرین قسمت از مجموعه قطعی داستان کوتاه مورکاک توسط گلانچ ، این انتخاب شامل برخی از بهترین آثار وی است. از “ساکن زمان” تا “صبحانه در خرابه” ، داستان های اینجا از نظر سبک ، تمرین و موضوع فوق العاده متنوع هستند.

[ad_2]

منبع