دانلود کتاب شکل یک شهر

[ad_1]

ژولین گراك ، مهمترین نویسنده فرانسه ، همچنین تنها نویسنده زنده ای است كه تمام آثار وی در یك جلد از چاپهای معتبر Pleiades به چشم می خورد. اصلی ترین آثار بعدی او این کتاب در مورد نانت است ، پاسخ شخصی و عمیق گراک به سنتز حافظه ، خیال و واقع گرایی پروست. کار با نقل قولی از بودلر آغاز می شود: “من شکل یک شهر را مانند همه ما می دانم ، انسان سریعتر از قلب تغییر می کند.” نویسنده تجربه یک کودک از سلسله مراتب فضاهای شهری را می نویسد: خیابان های شعاعی ، بین محوری مناطق و گنجاندن آنها در دوره های تفریحی مدرسه ، از جمله برتون و رمبو ، روابط کسانی که در آنجا زندگی می کنند با نانت.

[ad_2]

منبع