دانلود کتاب شکستن سنگ توسط انفجار

[ad_1]

این مجموعه از جلسات سمپوزیوم موضوعات متنوعی را در رابطه با تکه تکه شدن سنگ ، از مطالعات موردی با دقت مستند گرفته تا نمایش فرکتال از خود فرایند شکستگی ، پوشش می دهد.

[ad_2]

منبع