دانلود کتاب شوپن ، لهستان و دنیای ما: به سه زبان مطالعه کنید

[ad_1]

شوپن در نامه ای به دوست خود تیتوس نوشت: “شاید در آن صورت دیگر نتوانم راز خود را حفظ کنم ، شاید آن وقت من به شما بگویم آنچه را که همیشه آرزو داشته ام ، آنچه همیشه جلوی چشمم است ، که من دائما بشنو. و در حالی که بیشترین لذت را در این دنیا برای من ایجاد می کند ، اما بیشترین غم را برای من دارد. “مکاشفات عرفانی حیرت انگیزی که ماری-مادلین جرارد ، نقاش بزرگ در لهستان و شوپن دید ، به ما اجازه می دهد نگاهی اجمالی به اغلب موارد بی توجه داشته باشیم بعد معنوی عالی ترین نوازنده. او این هدیه كامل را از خود ساخته تا زمانی كه تمام شود ، به طوری كه موسیقی او “به روح” می رسد ، بیشتر اوقات به کسانی كه به او گوش می دهند آسیب می رساند.

[ad_2]

منبع