دانلود کتاب شوخی با پلکان با فرهنگ بالا: آغاز فرهنگ رویایی ما؟

[ad_1]

برند شروع به یک رابطه عاشقانه با کلودیا می کند ، اما برای اینکه ثبت کند که او عمیقا به دفتر خاطرات خود دست زده است. ملاقات مشترک با کلودیا ، که قبلاً با آنها تلاش کردند یکدیگر را به تاریخ فرهنگی آلمان نزدیک کنند ، قبلاً به یک عشق عاشقانه مست تبدیل شده است. دردناک تر از این است که هر دو به تدریج متوجه شوند که مایل نیستند روابط خود را بالاتر از منافع خود قرار دهند. والتر وور توصیف عمیق خود از تاریخ فرهنگی اروپای مرکزی از قرون وسطی تا رمانتیسم را در این داستان عاشقانه در جلد دوم خود ، “شوخی راه پله برای فرهنگ بالا” قرار می دهد. برای هر کسی که دوست دارد با راحتی بیشتری به فرهنگ آلمان بپردازد توصیه می شود.

[ad_2]

منبع