دانلود کتاب شهادت مسیحی: تاریخچه مختصر با اندیشه های امروز

[ad_1]

مسیحیان قرن بیست ویکم در غرب خواهان آسایش ، رفاه ، تسکین درد و حتی قدرت هستند. با این حال ، داستان مسیحیت جهانی – از کلیسای اولیه مسیح تا به امروز – با درد و حتی شهادت شکل گرفته است. در این کتاب کوتاه ، ادوارد اسمیتر شهادت را از نظر کتاب مقدس و تاریخی بررسی می کند. او از سه ادعا دفاع می کند: ما شاهد شهادت مسیح به صورت شفاهی هستیم ، صدای پیشگویانه او را بلند می کنیم و عبادت می کنیم. امروزه مسیحیان استدلال می کنند که اسمیتر ، به ویژه در غرب ، باید رنج و شهادت را به عنوان بخشی طبیعی از زندگی مسیحی بپذیرند.

[ad_2]

منبع