دانلود کتاب شما یک پسر معلم خواهید بود: چاپ مجدد

[ad_1]

El Hacı Thierno Souleymane Diop ، که با محبت به عنوان “رئیس” شناخته می شود ، یک شخصیت مهم در سیستم آموزش سنگال است. او به معلمی تبدیل شد که آرزوی پدرش برای کمک به پسرش را برای شکل دادن روح کودکان خردسال به جای اشغال موقعیت هایی که او را در معرض جذابیت پول قرار می داد ، برآورده کرد. وی در دوران حرفه ای درخشان معلمی و مدیر مدرسه ، همراه با تجربه غنی به عنوان یک افسر ارشد استعمار و پس از استعمار به عنوان مدیر کابینه Amadou M Anahtar Mbow ، وی فعالیت درخشانی را به عنوان Alioune Tall انجام داد تا وقایع دسامبر 1962 ، زمانی که او بعداً ممتاز شد. شاهد

[ad_2]

منبع