دانلود کتاب شلیک شده توسط سه کابوی

[ad_1]

سیرا آلن به دلیل قراردادی که امضا کرده بود نزدیک به یک سال درگیر خواسته های تاریک دو کابوی در Triple Z Farm بود. اما سیرا این ایده را دارد که از این وضعیت خارج شود و مزرعه محبوب اسب راکینگ را پس بگیرد. آیا برنامه جسورانه سیرا جواب می دهد؟ یا اینکه او برای همیشه در رحمت سه کابوی طلبکار خواهد بود؟

[ad_2]

منبع