دانلود کتاب شلیک شده توسط سه میلیاردر

[ad_1]

دوستان میلیاردر لیام ، تئو و ایلیا فقط شاهزاده ایزابلا را در بازی کارت میلیاردر برنده شدند. ایزابلا دقیقاً می داند که این سه مرد از او چه انتظاری داشتند … او هرگز انتظار نداشت که هر سه نفر را همزمان داشته باشد!

[ad_2]

منبع