دانلود کتاب شب زیبا

[ad_1]

1946 – درست قبل از بسته شدن فاحشه خانه ها. دنیای ایوان ، صاحب “Belles de nuit” بسته می شود. مومو در حال بازگشت از مستعمره جزایر کاین ، برای خواندن “پیشخوان” حرکت می کند. چه جهانی پس از آن باز خواهد شد؟ آیا مارت ریچارد روسپی سابق با محکوم کردن “خانه” روح خود را نمی فروشد؟ چه کسی واقعا مجازات می کند؟ آیا زندگی با زنان کم فضیلت کمتر از بین خواهد رفت؟

[ad_2]

منبع