دانلود کتاب سینمای آیزنشتاین

[ad_1]

سینمای آیزنشتاین تحلیل گسترده دیوید بوردول از فیلم های سرگئی آیزنشتاین است که احتمالاً یکی از شخصیت های کل تاریخ فیلم است. آیزنشتاین مدیر کلاسیک هایی مانند پوتمکین ، ایوان مخوف ، اکتبر ، استرایک و الکساندر نوسکی مجمع خود را تئوریزه کرد ، رئالیسم شوروی را به جهان معرفی کرد و مفهوم حماسه فیلم را تسلط یافت. جامع ، معتبر و مصور در کل ، این اثر کلاسیک شایسته است که در قفسه هر دانشجوی جدی فیلم باشد.

[ad_2]

منبع