دانلود کتاب سیلیکون ولی استارت آپ و نوآوری شرکتی: رویکردهایی برای حل معضل مبتکر

[ad_1]

برنهارد گلد به این س answersال پاسخ می دهد که چگونه شرکت های بزرگتر می توانند از طریق ابتکار شرکت ها و با توسعه “رویکرد چرخش” ، روشی که ترکیبی از نوآوری استارتاپ ها با استعداد است ، از موفقیت ابتکارات خود در سیلیکون ولی درس بگیرند. شرکت های بزرگ برای به دست آوردن بهترین ها از هر دو جهان. علاوه بر این ، نویسنده تجزیه و تحلیل عمیقی از اکوسیستم دره سیلیکون را ارائه می دهد و روش های نوآوری جدید شرکت را برای عصر دیجیتال ارائه می دهد تا یک راه حل نهایی برای “معضل مبتکر” ارائه دهد.

[ad_2]

منبع