دانلود کتاب سیستم های پیچیده: راه حل ها و چالش های اقتصاد ، مدیریت و مهندسی: تقدیم به پروفسور Jaime Gil Aluja

[ad_1]

این کتاب مجموعه معتبری از گزارش های ارائه شده در مورد منطق فازی و تئوری تصمیم گیری ، همراه با کاربردها و مطالعات موردی در اقتصاد و علوم مدیریت را ارائه می دهد. این کتاب اختصاص داده شده به استاد Jaume Gil Aluja برای کارهای پیشگامانه خود ، بینشی از نظریه ها ، روش ها و چالش های جدید را ارائه می دهد ، بنابراین نه تنها یک راهنمای مرجع به موقع ، بلکه ایده های جدید و منابع الهام برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع