دانلود کتاب سیستم های رایانه ای برای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه متخصصان امنیت و سایر افراد می توانند از نرم افزار پایگاه داده امنیتی در رایانه برای مدیریت برنامه های امنیتی و بهداشتی خود استفاده کنند. بر تکنیک ها و ویژگی های مورد نیاز برای توسعه یک سیستم داده کامپیوتری امنیتی برای رایانه شخصی تأکید می کند.

[ad_2]

منبع