دانلود کتاب سیستم های انرژی ترکیبی: با استفاده از منابع ذخیره انرژی قابل تجدید قابل اعتماد

[ad_1]

این کتاب در مورد نوآوری ها در زمینه سیستم های ذخیره انرژی ترکیبی (HESS) بحث می کند و دوام ، عملی بودن ، مقرون به صرفه بودن و استفاده از HESS را پوشش می دهد. این نشان می دهد که چگونه ترکیب دو یا چند فناوری ذخیره انرژی می تواند با سیستم های انرژی تجدیدپذیر تعامل برقرار کرده و از آنها پشتیبانی کند. ساختارهای مختلف سیستمهای انرژی تجدیدپذیر مستقل با سیستمهای ذخیره انرژی ترکیبی مانند سیستمهای ذخیره انرژی ترکیبی منفعل ، نیمه فعال و فعال مورد بررسی قرار می گیرند. یک بررسی دقیق از استراتژی های کنترل پیشرفته مانند استراتژی های کنترل کلاسیک و استراتژی های کنترل هوشمند برای سیستم های انرژی با انرژی تجدید پذیر با سیستم های ذخیره انرژی ترکیبی برجسته شده است. روندهای آینده برای ترکیب و کنترل این دو سیستم نیز مورد بحث قرار گرفته است.

[ad_2]

منبع