دانلود کتاب سیستم عامل SoC خودکار برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی آریتمی های قلبی:

[ad_1]

این کتاب روشهایی را برای پیش بینی آریتمی قلبی مدتها قبل از بروز آنها ، بر اساس حداقل اطلاعات ECG ارائه می دهد. نویسندگان اصول مورد نیاز برای پردازش خودکار سیگنال ECG ، از جمله پردازش سیگنال ECG ، استخراج ویژگی و طبقه بندی را توضیح می دهند. تکنیک های تطبیقی ​​و جدید پردازش ECG در این کتاب بسیار کارآمد و مناسب برای کاربردهای بی درنگ در ASIC ها هستند.

[ad_2]

منبع