دانلود کتاب سیاه راپسودی: داستان زندگی جان جاسپر

[ad_1]

“زندگی و وزارت جان جاسپر – مبلغ خارق العاده قرن نوزدهم جنوبی ، که برای مسیح کار می کند ، نه برای حقوق مدنی یا فعالیت سیاسی. جمعیت همه نژادها برای شنیدن این خطبه برده جمع شده بودند! حدود نیمی از حرفه تبلیغی او یک برده بود و نیمی از افراد آزاد. او هیچ تحصیلات رسمی یا تحصیلات کلامی نداشت ، اما در آن زمان افسانه ای بود. او اغلب جلسات خود را به صورت سیاه و سفید به سیاه و سفید می کشید. “وزیران سفیدپوست آگاه” بسیار تحت تأثیر قدرت خطبه جاسپر بودند. کلیسای ششم صهیون در ریچموند ، ویرجینیا تا امروز به عنوان یادبود جان جاسپر ایستاده است و نزدیک آرامگاه وی در کنار یک بنای با شکوه است. “- کتابهای Grace and Truth

[ad_2]

منبع