دانلود کتاب سیاه در میانه: گلچینی از غرب میانه سیاه

[ad_1]

سیاه پوستان آمریکایی از متضررترین صنعت زدایی سریع و کاهش اقتصادی همراه با آن بودند و مترادف با غرب میانه شدند. از زمان انتخابات 2016 ، بسیاری از رسانه های سنتی شرایط “آمریکای مرکزی” را به خاطر می آورند ، اما گفتمان ملی همچنان سیاه پوستان ساکن در آن را به حاشیه می برد. رنگ سیاه در میانه صدای سیاه میانه غربی را در جلو و مرکز قرار می دهد. این گلچین همراه با روایت های جذاب شخصی ، هنرهای برانگیزاننده تفسیر و تفسیرهای کاستیکی ، معانی مختلف و تجربیات تاریکی را در کمربند زنگ زده ، غرب میانه و دشتهای بزرگ کاوش می کند. گردآوری افرادی از مراکز کلانشهرهای بزرگ مانند دیترویت و شیکاگو و همچنین شهرهای کوچک و مناطق روستایی که زندگی ساکنان سیاه پوستان اغلب ناشناخته است ، این مجموعه تصحیح مورد نیاز در روایت منطقه است.

[ad_2]

منبع