دانلود کتاب سیاه در آمریکا

[ad_1]

بیش از چهارصد سال پیش هنگامی که اولین بردگان آفریقایی مجبور به کار در مزارع استعمار ویرجینیا شدند ، سیاه پوستان از تعصب نژادی رنج می بردند. در سال های اخیر ، آفریقایی آمریکایی ها قربانی حملات پلیس و تعصبات نژادپرستانه در دانشگاه ها و مراکز خرید شده اند. در آمریکا ، بلک بررسی می کند که تعصب چگونه به نظر می رسد ، چقدر گسترده است ، چگونه بر افراد واقعی تأثیر می گذارد و تلاش برای رفع آن.

[ad_2]

منبع