دانلود کتاب سیاست NGO در سریلانکا: دولت محلی و توسعه

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی و چرا بی توجهی جوامع محلی در ابتکارات توسعه در جنوب آسیا با تمرکز بر سریلانکا می پردازد و حمایت قابل توجه سازمان های غیردولتی را در افزایش ظرفیت دولت محلی و ارتقا توسعه محلی ارزیابی می کند. این پروژه بر اساس تحقیقات در استان های جنوبی و شرقی سریلانکا ، دیدگاه های نمایندگان سیاسی ، مقامات اداری و مسئولان سازمان های مردم نهاد در سطح ملی ، استانی و محلی را تجزیه و تحلیل می کند.

[ad_2]

منبع