دانلود کتاب سکوت زمستان

[ad_1]

نام من اولیویه است و یک مجرم هستم. ده سال پیش ، من در یک شب زمستانی پسری را کشتم. تصادف رانندگی در جاده کشور ، زمان ترمز ندارد. پدرم نشانه ها را پاک کرد. او و شبح پسر از آن زمان بر زندگی من حاکم بوده اند. امسال متفاوت است ، همسرم در انتظار فرزند اول ماست. ورود او غیرقابل قبول است. سکوتم خیلی خفه ام می کند. من کسی ندارم که با او صحبت کنم.

[ad_2]

منبع