دانلود کتاب سپتامبر میمون

[ad_1]

در طول زندگی این زن خارق العاده که داستان زنده ای از زندگی خود را در اینجا در کره قدیمی و جدید تعریف می کند ، سنت ها و آداب و رسوم قرن ها سقوط کرد. “یک روز ناامیدی بزرگی برای یک مادر بودایی بی سواد و یک پدر مسیحی فرهیخته – تولد یک دختر اتفاق افتاد.” پدرش عزادار شد ، “این بچه اگر پسر بود چه شغلی بزرگ داشت” ، اما مادر – بزودی بیوه شد و همچنین مسیحی مطرود – شروع به آماده سازی کودک “دختر-پسر” خود برای تجربه آموزش ناشناخته کرد ، و اگر روزی جدید برای زنان در کره فرا برسد به نوعی مجبور به انجام این کار می شود. ”

[ad_2]

منبع