دانلود کتاب سوپ مرغ برای روح: قدرت نگرش: 20 داستان برای تغییر دیدگاه شما – سوپ مرغ برای روح: قدرت مثبت

[ad_1]

سوپ مرغ برای روح: ‘سوپ مرغ برای روح کوتاه’ شامل 20 داستان از “قدرت مثبت”. داستان های واقعی از افراد واقعی به شما نشان می دهد که چگونه می توانید از قدرت تفکر مثبت برای تغییر افکار خود استفاده کنید و بنابراین زندگی خود را تغییر دهید. اینکه بتوانید نگرش و دیدگاه خود را تغییر دهید ابزاری قدرتمند است. این می تواند شما را سالم تر ، شادتر و موفق تر کند. شما می توانید از این قدرت برای بهبود زندگی و روابط خود ، غلبه بر ناملایمات و زندگی مفید و هدفمند استفاده کنید. از این داستان ها برای شروع شما به روشی جدید و شادتر استفاده کنید.

[ad_2]

منبع