دانلود کتاب سه قلوها

[ad_1]

قبیله کرماگنونز اخیراً برخی از اعضای خود را به دلیل کودکان سرکش کنار گذاشته است. با یک خانواده ماقبل تاریخ آشنا شوید: والدین Grod و Cali شکارچیان ماموت هستند و سه قلوهای آنها Tul ، Ona و Nog همیشه برای ماجراجویی آماده هستند! امروز اونا تصمیم گرفت با خواهر و برادرش آن طرف دره آبی را کشف کند. درست است ، مادر و پدر من آنها را ممنوع کرده اند که به آنجا بروند … اما این جزئیات است. ناامید از کشف چیزهای جدید برای او … با این حال ، او قطعا انتظار نداشت که بزرگترین کشف را داشته باشد!

[ad_2]

منبع