دانلود کتاب سمپوزیوم بین المللی علوم زمین و محیط زیست برای نسل های بعدی: مجموعه مقالات مجمع عمومی IAG ، پراگ ، جمهوری چک ، 22 ژوئن-2 ژوئیه 2015

[ad_1]

این مجموعه کتاب شامل مقالات بررسی شده هم اندیشی های منتخب است که توسط انجمن بین المللی ژئودزی ترتیب داده شده است. در درجه اول ، ژئودزی با مباحث مربوط به علوم زمین سروکار دارد: قاب مرجع زمینی ، میدان گرانشی ، ژئودینامیک و چرخش ، موقعیت و کاربردهای مهندسی.

[ad_2]

منبع