دانلود کتاب سلنوپروتئین ها: روش ها و پروتکل ها

[ad_1]

هدف این جلد ارائه به روزرسانی در مورد پیشرفته ترین روش ها برای بررسی جنبه های مختلف زیست سلنوپروتئین است. این فصول که در روشهای بسیار موفق بیولوژی مولکولی نوشته شده اند ، شامل معرفی موضوعات مرتبط ، لیست مواد و معرفهای مورد نیاز ، پروتکلهای آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار و نکاتی برای عیب یابی و جلوگیری از مشکلات شناخته شده می باشد. سلنوپروتئین های صالح و کاربردی: هدف از روش ها و پروتکل ها دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در مطالعات بیشتر در مورد این منطقه حیاتی است.

[ad_2]

منبع