دانلود کتاب سعی کنید گم شوید: نوشته هایی درباره سفر و مکان

[ad_1]

در طول سفرهای نویسنده در اروپا و ایالات متحده ، سعی کنید ناپدید شوید در جستجوی مکانهایی که ما را مجبور و تعریف می کند کاوش می کند: آنچه ما حمل می کنیم ، چگونه سیاست بر جغرافیا تأثیر می گذارد ، تصویر رسانه ها از ایده خانه ، کلمه “هتل” “و پژواک های قدیمی و مدرن آن با خود و دیگران آشنا و ناآشناست. کاوش بی پایان رویارویی روی زمین. فرانک پیشنهاد می کند که در واقع زمان می تواند مکان نهایی و مستقر ما با “کوتاه مدت” اجاره “بزرگترین املاک و مستغلات شناخته شده” باشد.

[ad_2]

منبع