دانلود کتاب سری Springer در پراکندگی نور: جلد 2: پراکندگی نور ، انتقال نور و سنجش از دور

[ad_1]

این کتاب مروری بر تکنیک های مدرن نظری و تجربی در مطالعه پدیده پراکندگی نور در محیط تصادفی و فرآیندهای انتقال تابش را ارائه می دهد. این بررسی درباره پراکندگی نور توسط آب دریا و حباب ها ارائه می دهد ، و شامل یک بخش جداگانه در مورد بررسی سنجش از دور ابرهای بلوری است که بر شکل ذرات متمرکز است ، پارامتری که به ندرت با تکنیک های سنجش از دور منفعل مورد مطالعه قرار می گیرد. به طور خاص ، آن را فراهم می کند تجزیه و تحلیل جامع از انتقال تابش قطبی در نوری فعال (به عنوان مثال Chiral) رسانه های ساطع کننده نور و کشف تحولات در طیفی-قطب سنجی از رسانه های ذرات. سرانجام ، در مورد پیشرفت های جدید در پراکندگی نور برای نظارت بر احتراق بحث می کند.

[ad_2]

منبع