دانلود کتاب سرطان را هر روز شکست دهید: 365 روز الهام ، تشویق و اقدامات عملی برای زنده ماندن و رشد

[ad_1]

وقف روزمره برای حمایت ، تشویق و الهام بخشیدن به شما در سفر به بهبود سرطان. یک ذهنیت درمانی به ثبات ، ایمان و شجاعت و پذیرش پشتیبانی در صورت نیاز بیشتر نیاز دارد. کریس وارک ، نویسنده پرفروش کتاب کریس بیت سرطان ، که بیش از 15 سال از سرطان جان سالم به در برده است ، از مبارزات روزمره بهبود سرطان آگاه است و می خواهد هنگام راه رفتن با خدا از شما حمایت کند. این ارادت روزانه شمشاتی از کتاب مقدس ، الهام ، شجاعت و اعمال را برای زنده ماندن در طوفان های سخت زندگی ارائه می دهد. این چالش را بپذیرید و بدانید که از نظر ذهنی ، جسمی ، عاطفی و معنوی هدایت الهی و قدرت دستیابی به سعادت را دارید. آینده شما بهتر از گذشته شما خواهد بود ، بهتر از آنچه تصور کنید.

[ad_2]

منبع