دانلود کتاب سرباز خشن خروشان: جلد 9

[ad_1]

او مربی یک سرباز اسرارآمیز بود و سرباز شماره یک بود که همه نیروها هنگام بازگشت به شهر و ورود اژدها به دریا از آن می ترسیدند ، اما همچنین یک عجیب بود که در دام میلیون ها خانم جوان افتاد.

[ad_2]

منبع