دانلود کتاب سدهای رای گیری

[ad_1]

كلینتون ، مerسس و رئیس یك شركت مهندسی بین المللی ، برای ساختن سد به هند می آید و تیم قدرتمندی از یاران و مردان با استعداد را به همراه همسر جوان خود هلن به همراه می آورد. آنها با یک چالش طاقت فرسا روبرو هستند که شامل کار در زمینهای دلهره آور کوهستانی و جنگلی در یک جدول زمانی است که توسط هوای گرمسیری شدید تنظیم شده است. عقبگردهایی رخ می دهد که بر تفاوتهای اساسی در نگرش رئیسان انگلیس و کارگران هند نسبت به مرگ و زندگی متمرکز است. یک یادآوری به موقع از بی مهری انگلیسی ها نسبت به زندگی هندی ها و طبیعت.

[ad_2]

منبع