دانلود کتاب سایه پرنده

[ad_1]

سه ماه قبل از انتصاب جدید خود به عنوان روانپزشک در یک کلینیک در نیویورک ، از ارین کارتورایت خواسته می شود که پرونده مردی را که مادر و خواهرانش را در هفده سالگی قتل کرد ، مورد بررسی قرار دهد. TimothyStern برای مدت بیست و هفت سال واجد شرایط آزادی است. ارین در آگاهی از جنایتی که در همان روستایی که یک بار در کودکی به آن سفر کرده بود انجام شد ، در آستانه امتناع از رسیدگی به پرونده است ، هنگامی که یک کشف شبح وار باعث ایجاد خاطرات از انتخاب وی برای پنهان شدن و ایجاد سوicion ظن در مورد اینکه مرد اشتباه پشت میله های زندان است ، می شود. جرم تحقیقی روانشناختی

[ad_2]

منبع