دانلود کتاب سایه در تاریکی

[ad_1]

جوایز کتاب کودکان کودکان Moonbeam 2020 ، Gold: YA Fiction – Horror / Mystery / Thriller حمله راهزنان در نیمه شب پسر جوانی را ترک می کند بدون اینکه بخاطر بسپارد او کیست و اهل کجاست. مرمت شده توسط راهبان وفادار در صومعه بندیکتین ، نام اسکندر یا به اختصار Xan گرفته است. ژان با کمک برادر اندرو ملایم متعهد می شود که بفهمد واقعاً کیست. آیا او خانواده دارد؟ آیا آنها هنوز زنده هستند؟ و چه کسی یا چه شخصیتی تاریک در تاریکی شب در اطراف صومعه می خزد؟

[ad_2]

منبع