دانلود کتاب سایه آوارها: رمان پلیسی

[ad_1]

در آشفتگی دوران پس از جنگ ، معلمی به طرز وحشیانه ای در دهکده ای در رودخانه سیگ به قتل می رسد. نگرش انتقادی و لیبرال کلیسا نارضایتی زیادی را در مکان کاتولیک برانگیخت. به همین دلیل مجبور شد بمیرد؟ اوژن کرانزل ، نامزد بلند پرواز کمیساریای بن ، این پرونده را بر عهده دارد. او بین بازسازی و شروع جدید با اسرار تاریکی از گذشته روبرو می شود. هنگامی که تحقیقات توسط بالاترین مقام تضعیف می شود ، کرانزل متوجه می شود که فقط حرفه او نیست که در معرض خطر است.

[ad_2]

منبع