دانلود کتاب سال نو مسیحی: ظهور

[ad_1]

برای مسیحیان ، سال جدید با ظهور آغاز می شود. و چه آغاز ، از آنجا که ما با بررسی پایان دوران و دومین آمدن مسیح شروع می کنیم. Advent یک تماس واضح را برای بیدار شدن از خواب ، تنظیم مجدد زندگی و قدم گذاشتن با روح القدس پخش می کند. سال نو مسیحی سفر از سال دوم به بیت لحم است که زمینه را برای سال پس از اولین ورود وی فراهم می کند. با خانواده ، دوستان و همسایگان دور هم جمع شوید و با هم به یک سفر بروید. تقویم ما مهمترین سند در زندگی است زیرا به ما نشان می دهد که چگونه گرانبهاترین چیز خود را صرف می کنیم: زمان خود را. سال نو مسیحی به ما کمک می کند تا تقویم خود را مانند گذشته درک کنیم و وقت خود را با تمام زندگی زندگی کنیم.

[ad_2]

منبع