دانلود کتاب سازندگان معنی: برای طرح کلی یک مدیریت جامع

[ad_1]

این اثر داستان یک ماجراجویی یا حتی بیشتر ماجراهای متعدد است. این خط سیر دوازده رهبر غیرمعمول ، زن و مرد را دنبال می کند ، که چالش ها و پیچیدگی های تجاری را به بسیاری از دارایی های شرکتی تبدیل می کنند که مسئولیت آن را بر عهده دارند یا مسئولیت های خود را انجام می دهند. بیشتر کسانی که در زمینه های تجربی کار می کنند توجه رسانه ها را به شدت جلب کردند. معروف بله اما چرا؟

[ad_2]

منبع