دانلود کتاب ساده ترین دوچرخه سواری در دنور

[ad_1]

برخی از مسیرهای عالی ، مسیرهای پیاده روی و مسیرهای دوچرخه سواری در دنور و اطراف آن پنهان شده اند که کاوش در آنها جالب است. آسانترین تور دوچرخه سواری دنور 18 سواری عالی در منطقه مترو را توصیف می کند. با بیشتر سفرهای بین 5 تا 30 مایل ، از جمله سفرهای جاده ای ، راه آهن ، مسیرهای دوچرخه سواری و دوچرخه سواری کوهستان ، یافتن مکان جالب برای سواری آسان است. هر مسیر شامل دستورالعمل های دقیق ، نقشه ، شرح متن منطقه ای است که به آن سفر خواهید کرد و مختصات GPS از نقطه شروع / پایان. داخل را جستجو کنید تا پیدا کنید: • نقشه ها و راهنمایی های دقیق • سفرها برای همه ، از جمله خانواده ها • اطلاعات دقیق در مورد هر سواری ، از جمله طول ، زمین ، شرایط ترافیک و خطرات جاده • حقایق جالب در مورد هر منطقه

[ad_2]

منبع